El cap de Smash Bros., Sakurai, té una configuració de joc assassina

^