Proves basades en el context: 7 principis bàsics amb un exemple

^