Es pot jugar Honkai Star Rail a Steam Deck? – va respondre

^