Bitmap Books pot incloure Mega Drive Visual Compendium després de l'amenaça legal de Sega

^