>

Com era d'esperar, les taxes de caiguda del joc de joc de Mario Kart Tour són còmicament dolentes

^