Amilia St. John respon a la 'terrorífica derrota del seu pare'

^