Amb la felicitat de Nintendo amb OLED, aquesta maqueta de Zelda: Breath of the Wild 2 probablement es convertirà en realitat

^