Després d’anys de treball, ara es fa una traducció de fan de Super Robot Wars A Portable

^