>

7 Principis de proves de programari: agrupació de defectes i principi de Pareto

^