Què és l'arnès de prova i com se'ns pot aplicar, verificadors?

^