Títol esquivant el trànsit Horace Goes Esquí va ser el meu primer videojoc, què era el teu?

^