New Kingdom Hearts III ReMIND DLC va anunciar, però no l’anomenem Final Mix

^