THQ Nordic promet 'Land a Massive Punch' durant la seva presentació d'estiu

^