>

Spiritfarer supera el milió d'unitats venudes i obté l'edició Farewell

^