Snake Man és, òbviament, el Mega Man Robot Master més gran

^