Smash Bros. pro Zero ha acabat trencant la seva 53 victòries del torneig

^