PSA: Aviat tindrà lloc un brillant esdeveniment de distribució de Pokémon Eternatus

^