Previsualització: Equip de trauma (endoscòpia amb Tomoe Tachibana)

^