El port de PC de Monster Hunter Rise fa que les unitats totals superin els 8 milions

^