>

En Mikami diu que si hi ha un remake de RE4, espera que la història sigui millor

^