>

La participació de Michael Jackson a Sonic 3 i Knuckles ha estat detallada

^