Malgrat l'èxit, Cyberpunk: Edgerunners no està preparat per a la segona temporada

^