Les noves notícies de Pokémon Scarlet i Violet es van presentar als Campionats del Món

^