El proper joc de Larian Studios porta el nom de Project Gustav

^