La comunitat de Tears of the Kingdom ha passat a crear la seva pròpia música al joc

^