>

Sembla que Snack World podria arribar a l'oest, tot i que ja ho hem dit des de fa temps

^