Com provar el sistema de punt de venda (TPV): exemple de prova de TPV de restaurant

^