Hi ha una millor manera de vèncer els peons a Cuphead, i m'agradaria que ho hagués sabut

^