Deixar-se estrany amb Wes: Truca de cabra, si us plau, deixa de donar menjar a aquest nadó i agafa el teu millor moneder que anem a Red Lobster

^