L'esdeveniment Genshin Impact Eight Locales és com un dels grans èxits des del llançament fins ara

^