Garfield Kart: Furious Racing està bé i tot, però quan estem aconseguint un joc de terror?

^