From the Ashes: la llegendària galeria d'Ikebukuro de Sega tornarà al nou edifici

^