Operacions de sortida d'entrada de fitxers en C ++

^