Els Pokémon Scarlet i Violet tenen una bona pinta. No és bonic. Però bé.

^