Els 5 millors jocs d'Assassin's Creed, classificats

^