El PlayStation Backbone em fa oblidar que estic jugant al telèfon

^