Els assoliments de Doom semblen sorprenentment poc desitjosos

^