La nova Dante de DmC és descaradament millor que l'antiga Dante

^