DevOps amb Microsoft VSTS: CI / CD a una aplicació web d'Azure

^