Blizzard està finalment llançant la reedició de Raynor a Heroes of the Storm

^