El nou especialista de Black Ops 4, Zero, va ser rebut per què té 1337 anys

^