Bayonetta 3 es llança amb un pegat del primer dia molt petit

^