Aquest prototip de realitat virtual redueix el maquinari fins a la mida de les ulleres normals

^