5 Ha de tenir eines que no siguin de prova perquè els provadors facin la vida més fàcil

^