World of Warcraft: Shadowlands està revisant completament el sistema d'anivellament de WoW

^