Baiken s'uneix a Guilty Gear Strive el 28 de gener, juntament amb la nova funció 'Combo Maker'.

^