Tipus d’herència a Java: herència múltiple vs individual

^