Tipus de classes en Java: resum, concret, final, estàtic

^