Super Kiwi 64 aposta per l'ambient de col·leccionar un thon dels anys 90, i estic en

^