Reviu l'alba de l'arrossegament de calabossos amb Dragon Buster d'Arcade Archives

^